Начало

Проект: Родители на работа

 

 

Този проект се финансира от Програмата за права равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 - 2020)


 

Общо описание:

КЗД е партньор по проект Родитрели на работа (Parents@Work), финансиран от Програмата за права равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 - 2020).

 

Обща цел на проекта:

Повишаване на осведомеността и информиране на работодателите относно правата на бременните/родителите + относно мерките за баланс между професионален и личен живот.

 

Резултати:

Повишена информираност и подобрени познания на работодателите както на национално, така и на равнище ЕС: И работодателите и техните служители ще се възползват от този резултат. Работодателите няма да нарушат закона умишлено и ще разполагат с инструменти и мерки за осигуряване на мерки за баланс между професионален и личен живот. Служителите ще се възползват от това, защото рискът да бъдат третирани или уволнени неблагоприятно по време на бременност или искате да вземете родителски отпуск ще намалее. Както е установено в поканата за проект, това ще доведе до по-добро прилагане на законодателството на ЕС и по-добра защита на работниците.

Повишена осведоменост относно добрите практики за баланс между професионален и личен живот на работното място в държавите-членки на ЕС.

Разпространението на добрите практики на национално и международно ниво ще увеличи количеството на работодателите, които биха могли сами да използват тези мерки за баланс между професионален и личен живот. Разпространяване на добри практики относно европейско равнище ще направи по-добре запознати както органите за равенство, така и работодателите в други държави-членки на ЕС практиките, които вече съществуват.
Това ще доведе до по-добро насърчаване на мерките за баланс между професионален и личен живот и по-доброто им прилагане, което е цел на проекта.

 

 
Bulgarian English French German Russian