Начало

Посещение в КЗД на проф. Венелин Терзиев от Военна академия и Анелия Торошанова от БНР

 

 

Днес 23.04.2021г. на посещение в КЗД бяха Анелия Торошанова  - автор и водещ на юридическото предаване на БНР „Законът и Темида“  и проф. Венелин Терзиев от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ .

На срещата проф. Венелин Терзиев каза, че дискриминационните процеси безспорно съществуват в нашето общество. Наличието на правна регулация в тази посока, както и съществуването на Комисия за защита от дискриминация, е елемент от тези обществени отношения. Те винаги са били факт на публично и обществено обсъждане – най-малкото поради тяхната обществена значимост. Основен елемент от този принос е превенцията и „показване“ на обществото на тези явления и действия.

Безспорен елемент на утвърждаване на дейността на Комисията за защита от дискриминация е огромната обучителна, разяснителна, научноизследователска и проектна дейност, която допринася за утвърждаване на институцията и най-вече – за предотвратяване на тези процеси и явления.

Доц. Джумалиева благодари на Анелия Торошанова –автор и водещ на юридическото предаване на БНР „Законът и Темида“ и каза, че приема предаването като дългогодишен партньор на Комисията  за защита от дискриминация, който  ежемесечно отразява дейността й в  битката срещу неравенството и предразсъдъците.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian