Начало

Посланикът на Държавата Палестина посети КЗД

На 16 април 2021 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение беше Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина. Той беше придружен от Джамал Абдулрахман, първи секретар в посолство на Държавата Палестина.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, посрещна гостите и представи работата на Комисията за защита от дискриминация. Подчерта, че институцията е утвърдила своето място като единствен орган по равнопоставеност в България с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация. Подчерта се, че КЗД със своите квазисъдебни функции и спецификата в дейността ѝ е призната и на европейско ниво като добър модел на орган за равенство. Гостите бяха запознати и с превантивната дейност на институцията.

Те оцениха работата на Комисията и подчертаха нейната необходимост за обществото в опазване на социалната сигурност на гражданите и защитата им от всякакъв вид дискриминация. От своя страна изложиха ситуацията в окупираната Държава Палестина и направиха кратък преглед на дискриминационните закони, с които се сблъсквал палестинският народ в условията на окупация. Изявиха пълна готовност да се постави началото на сътрудничество и да бъде подписан меморандум за сътрудничество между палестинската и българската комисии с оглед обмяна на взаимнополезен опит за предотвратяване случаите на дискриминация.


 
Bulgarian English French German Russian