Начало

Посещение в КЗД

На 2 април 2021 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация беше НМП Хосе Рамон Виняс Алонсо, 33°, Суверенен Върховен Командир на Върховния съвет на 33 и последна степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал за Република Куба.

Гостът беше запознат с правата и задълженията на Комисията, заложени в Закона за защита от дискриминация, със спецификата в дейността ѝ, както и нейните правомощия според този закон. Обърна се внимание на превенцията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията.

 


 
Bulgarian English French German Russian