Начало

Среща между КЗД и Български форум на бизнес лидерите

 

На 25.03.2021г. председателят на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева и заместник-председателят на КЗД доц.д-р Баки Хюсеинов, г-н Роберт Джераси , г-жа Поля Христова и д-р Тодор Кънчевски проведоха онлайн среща с г-н Георги Руйчев - изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидери, г-жа Габриела Маринова - заместник - изпълнителен директор на БФБЛ и г-жа Ани Иванова - мениджър комуникации.

От страна на Българския форум на бизнес лидери г-н Георги Руйчев представи дейността на утвърдената им асоциация, която се състои от български и международни компании от всички сектори.

Г-н Руйчев презентира разработената от тях Харта на многообразието, която е част от Европейска платформа за многообразие, в която членуват над 12 хиляди организации в Европейски план.

Доц. Джумалиева запозна екипа на Българския форум на бизнес лидери със спецификата в дейността на комисията, с избора на нейните членове и с нейните компетентности, като подчерта, че тя се е утвърдила като орган за равнопоставеност със своите широки правомощия.

Акцентира се върху превантивните функции на КЗД и провеждането на обучителни семинари на представители на работодатели, образователната система, полицията, прокуратурата и съдебната власт.

Председателят на КЗД представи инициативите на комисията във връзка със сертифициране на обекти по безсрочната кампания „Достъпна България“ и сертифициране на работодатели с добри практики „Работодател без дискриминация“.

Обсъдени бяха възможностите за съвместни инициативи и подписване на меморандум за сътрудничество между двете страни.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian