Начало

В КЗД се проведе онлайн работна кръгла маса с Главна инспекция по труда по международен проект „Родители на работа“

 

На 15 декември 2020 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе онлайн работна кръгла маса с Главна инспекция по труда по международен проект „Родители на работа“ по Програма: Права, равенство и гражданство към ЕС; REC-AG-2018. По проекта КЗД е партньор с Института за превенция на дискриминацията – Белгия (водещ по проекта), както и с антидискриминационните комисии на Португалия и Естония.

Онлайн работната кръгла маса бе организирана от КЗД, на която бяха представени част от резултатите по проекта, които са свързани с изготвените препоръки от КЗД към работата на Главна инспекция по труда във връзка с ранното разпознаване на дискриминацията на работното място.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, с встъпителни думи приветства участниците във форума и пожела успешна работа. Модератор на събитието беше Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията. Онлайн аудиторията беше запозната от Виктор Рибарски, служител в КЗД, с основните цели, дейности и очаквани резултати от проекта. Живко Сталев, външен консултант, представи пред участниците техники за разследване на дискриминацията на работното място. Бяха направени изказвания по темата от участници в срещата.

От страна на Комисията за защита от дискриминация участие в кръглата маса взеха членовете Ана Джумалиева, Баки Хюсеинов, Сабрие Сапунджиева, Наско Атанасов, Златина Дукова, София Йовчева, Владимира Стоименова, Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.

В събитието участваха и представители на Главна инспекция по труда, бюра по труда и др.

 

 
Bulgarian English French German Russian