Начало

Международен ден на хората с увреждания

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. Това е денят за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания, за техния независим живот и тяхното пълноправно участие в различни сфери от нашия живот. Тези хора трябва да имат възможност да реализират потенциала си в обществото. Пред тях не трябва да има прегради, които да ги затварят вкъщи, да ги превръщат в невидими, а прозорецът, телевизията, компютърът или радиото да са техният постоянен или единствен досег със света. Нека ги има по улиците, в подлезите и метрото, нека бъдат на работно място, където да реализират възможностите си.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) провежда своята безсрочната кампания „Достъпна България“. С тази кампания КЗД реализира практически и обществено полезни стъпки, които са в подкрепа на хората с увреждания като уязвима група. Комисията намира, че един от стълбовете за решаване на проблемите пред хората с увреждания, е именно борбата с неравното третиране.

Защото днес живеем в демократично общество, в което принципът за равнопоставеност и равни възможности на всеки човек като израз на толерантност, предотвратяване и премахване на дискриминацията е залегнал в основата на законодателството на държавите от европейското семейство. Проблематиката на правата на човека и тяхната защита съставлява една от най-значимите теми в политическата реч за демократични общества и правова държава. Необходимо е с взаимни усилия държава и общество да рушат бариерите пред хората с увреждания, за да бъдат те пълноценни граждани на страната ни. Не е необходимо тази максима да си я припомняме само в днешния ден, напротив, тя трябва да обуславя светоусещането ни всеки ден.

 
Bulgarian English French German Russian