Начало

Комисията за защита от дискриминация организира онлайн кръгла маса за обсъждане на стратегия за противодействие на дискриминацията

На 30.11.2020 г. от 10 ч. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) организира онлайн кръгла маса с представители на бизнеса, на образованието, на КНСБ, КТ Подкрепа, общини, областна администрация и неправителствения сектор от Югозападния и Североизточния регион на страната за обсъждане на Проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията, който се реализира от КЗД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Доц. Баки Хюсеинов представи пред аудиторията Проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията.

Участниците във форума обсъдиха стратегията и отправиха предложения към ръководството на КЗД.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на онлайн събитието присъстваха членовете Баки Хюсеинов, Наско Атанасов, Орлин Колев, Сабрие Сапунджиева, Владимира Стоименова, София Йовчева, Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.

  
Bulgarian English French German Russian