Начало

Представители на посолството на САЩ на официално посещение в КЗД

 

На 20 октомври 2020 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация бяха Триш Вендъруол, секретар по политическите въпроси, и Евгени Тодоров, юридически съветник, в посолството на Съединените американски щати в България.

Гостите бяха приети от Ана Джумалиева, председател на Комисията. Тя ги запозна със спецификата в работата на КЗД, с дейностите по превенцията срещу дискриминацията, с предизвикателствата и трудностите пред институцията, с перспективите.

Остана отворена опцията за по-нататъшни съвместни инициативи на двете институции в посока недискриминация и толерантност.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian