Начало

Комисията за защита от дискриминация организира във Видин обсъждане на стратегия за противодействие на дискриминацията

На 19.10.2020 г. в залата на Областната администрация във Видин Комисията за защита от дискриминация (КЗД) проведе с представители на местните власти, гражданското общество, бизнеса, академичната общност и медиите публично обсъждане на Проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията, който се реализира от КЗД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Доц. Баки Хюсеинов представи пред аудиторията Проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията.

Участниците във форума – представители на местните власти, образователната система, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор, обсъдиха Стратегията и отправиха конкретни предложения и препоръки. Представители на институциите ще могат да отправят своите препоръки и след срещата във Видин, стана ясно на дискусията.

Към събитието имаше подчертан медиен интерес.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха членовете Ана Джумалиева, Баки Хюсеинов, Сабрие Сапунджиева, София Йовчева, Наско Атанасов, Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.


 
Bulgarian English French German Russian