Начало

Комисията за защита от дискриминация организира в Бургас обсъждане на стратегия за противодействие на дискриминацията

 

На 2 октомври 2020 г. в Бургаски свободен университет Комисията за защита от дискриминация (КЗД) проведе с представители на гражданското общество, бизнеса, местните власти, академичната общност и медиите публично обсъждане на Проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията.

Доц. Баки Хюсеинов презентира Стратегията пред аудиторията. Акцент бе поставен върху уязвимите и защитата на правата им на пазара на труда по най-добър начин.

Представители на образователната система, синдикатите и неправителствения сектор се включиха активно в обсъжданията и направиха конкретни предложения.

От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха членовете Ана Джумалиева, Баки Хюсеинов, Владимира Стоименова, Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, София Йовчева, Наско Атанасов и Петър Кичашки, главният секретар Надежда Йонкова и представители на администрацията.

 

 
Bulgarian English French German Russian