Начало

Меморандум за сътрудничество между КЗД и „ЦГМ“ ЕАД

 

На 24 септември 2020 г. от 11,30 ч. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше сключен меморандум за сътрудничество между КЗД и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Меморандумът подписаха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, и Никола Рогачев, председател на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Чрез този меморандум страните изразяват желанието си за сътрудничество и съвместни дейности в областта на защита и насърчаване на правата на човека, антидискриминацията и превенцията, насърчаването на равенството и равните възможности. Меморандумът влиза в сила в деня на неговото подписване е с неограничен срок.

От „Център за градска мобилност“ ЕАД на събитието бяха Никола Рогачев, председател на съвета на директорите, Румяна Милова, зам.-председател на съвета на директорите, Димитър Дилчев, изпълнителен директор, и Велина Димова, пиар на ЦГМ.

На събитието присъстваха членовете на Комисията – Баки Хюсеинов, Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, и главният секретар Надежда Йонкова.

Представители на администрацията на КЗД също посетиха официалната среща между двете институции.

На срещата бяха обсъдени и бъдещи инициативи и действия, които биха били от взаимна полза за двете институции. От ЦГМ изразиха увереност, че в лицето на КЗД срещат партньор, който ще бъде и техен коректив в перспектива за дейности, свързани с повишаване качеството на услугите им спрямо столичани.

 

 
Bulgarian English French German Russian