Начало

Договор за сътрудничество между КЗД и ВА „Георги С. Раковски“

На 27 август 2020 г. във Военна академия "Георги Стойков Раковски" доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисия за защита от дискриминация (КЗД), и генерал-майор Груди Ангелов, началник на Академията, подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност между двете институции.

Споразумението има за предмет трайното обединяване на усилията на институциите с цел:

- недопускане на дискриминация в областта на образованието и отстраняване на отрицателните стереотипи в обучението;

- развиване на контакти за обмен на експертен опит, насърчаване на партньорството и споделяне на резултатите от него;

- съвместно участие в изследователски проекти, научни конференции, семинари, социологически проучвания и други инициативи, свързани с политиките за равни възможности в образованието.

Срокът на действие на договора е пет години.

След официалното му подписване гостите от КЗД, водени от председателя Ана Джумалиева, разгледаха Комплекс „Царски зали“, където техен гид стана генерал-майор д-р Груди Ангелов, както и храма "Св. Архангели", в който бяха посрещнати от ефимерия отец Йордан.


 
Bulgarian English French German Russian