Начало

Генерал-майор Груди Ангелов на посещение в КЗД

 

На 25 юни 2020 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение беше генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“. Той бе придружен от проф. Венелин Терзиев от Академията. Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. На срещата те се запознаха със спецификата в работата на институцията, с производството пред нея, със задълженията и инициативите ѝ по превенцията срещу дискриминацията.

Доц. Ана Джумалиева връчи на генерал-майор Груди Ангелов плакет на Комисията за защита от дискриминация.

На работната среща бяха обсъдени предприемането на дейности от взаимен интерес, както и бъдещето сключване на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов сподели, че особено важно е в настоящия момент натрупаният опит, знания и умения при управление на кризи да бъде споделян, като елемент на този общ процес са и дейностите по Закона за защита при дискриминация. Елемент на всички тези действия е и социалната търпимост в обществото, която трябва да бъде елемент на общественото развитие.

Досегашната съвместна работа между двете институции – сподели доц. д-р Ана Джумалиева, и особено натрупания опит при разглеждането на десетки преписки, свързани със сферата на националната сигурност, би спомогнал за адаптирането на подходящи обучителни курсове, семинари, конференции на хората, заети във военнообразователната и военната сфера.

В общ интерес е разработването и изпълнението на проекти с научноизследователски, образователен и възпитателен характер, подчерта доц. д-р Джумалиева.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian