Начало

Дистанционна конферентна среща в КЗД

На 25-26 юни 2020 г. в Комисията за защита от дискриминация се провежда дистанционна конферентна среща на партньорите по международен проект „Родители на работа“ по Програма: Права, равенство и гражданство към ЕС; REC-AG-2018.

По проекта КЗД е партньор с Института за превенция на дискриминацията – Белгия (водещ по проекта), както и с антидискриминационните комисии на Португалия и Естония.

Целта на срещата е да се обмени опит и най-добри практики за превенция на дискриминацията на работното място на родители. Срещата дава възможност представители на всички институции да споделят своя опит в превенцията срещу дискриминацията и начина си на работа в условията на Ковид-19.

 

 


 
Bulgarian English French German Russian