Начало

Представители на УниБИТ на посещение в КЗД

На 25 февруари 2020 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бяха проф. д.н. Ирена Петева, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, и проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на общото събрание на Университета.

Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД. На срещата представителите на Университета се запознаха със спецификата в дейността на Комисията за защита от дискриминация като квази съдебен орган, както и с инициативите ѝ в превантивната дейност.

Обсъдена бе възможността за сключване на меморандум за сътрудничество между двете институции, участие в съвместни проекти и провеждане на студентски практики в КЗД.


 
Bulgarian English French German Russian