Начало

Среща на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания

На 20 февруари 2020 г. омбудсманът на Република България, в качеството си на председател на Съвета за наблюдение като независим орган за мониторинг по Закона за хората с увреждания, бе домакин на семинар на Съвета.

Семинарът се основава на работен документ, предоставен от FRA, и има важно значение за Съвета за наблюдение, предвид основната му и съществена функция да изгради капацитет за наблюдение на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания у нас. Събитието се проведе с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRА).

Форумът бе открит с встъпителни слова на доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Невена Пенева, представител на България в Агенцията на европейския съюз за основни права (FRA).

Ана Джумалиева подчерта ангажираността на Комисията за защита от дискриминация с проблемите на хората с увреждания както в производството пред Комисията, така и с подетата от КЗД Национална кампания „Достъпна България“, като акцентира върху работата по Кампанията, самосезиранията, производствата и решенията, свързани с нея.


 


 
Bulgarian English French German Russian