Начало

Посланикът на Ислямска република Пакистан на посещение в КЗД

 

На 21 януари 2020 г. на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше Н.Пр. Марван Алекс Аяш, временно изпълняващ длъжността посланик на Ислямска република Пакистан в България. Той беше придружен от Мадлена Иванова, административен координатор в посолството на Пакистан у нас.

От страна на Комисията на срещата присъстваха Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД.

Ана Джумалиева представи правата и задълженията на Комисията, заложени в Закона за защита от дискриминация, както и нейните правомощия според този закон. Обърна се внимание на превенцията като важен фактор за успех в борбата срещу дискриминацията и на редица събития, инициативи и работи по проекти на КЗД, свързани с нея.

Беше обсъдена възможността за сключване на меморандум за сътрудничество с институция в Пакистан с дейност, идентична на Комисията.


 

 

 

 
Bulgarian English French German Russian