Начало

Среща в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) със специалния докладчик на ООН относно насилието срещу жените, неговите причини и последствия, г-жа Дубравка Симонович

На 16 октомври 2019 г. специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жени г-жа Дубравка Симонович и г-жа Роберта Серентино служител, сътрудник по правата на човека в службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека посетиха Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и се срещнаха с председателя на КЗД доц. д-р. Ана Джумалиева.

На срещата се обсъдиха новите стандарти в европейското и международното право, както и необходимостта от цялостна система на международна закрила на жените като специфична уязвима група, нуждаеща се от специална защита.


 
Bulgarian English French German Russian