Начало

Зам.- председателят на КЗД доц.Баки Хюсеинов участва в Международен форум в Берлин, организиран от Европейската мрежа на органите по равнопоставеност /Еквинет/ в партньорство с Европейската възрастова платформа.

 

На 27.06 и на 28.06.2019г. доц. д-р Баки Хюсеинов зам.-председател на Комисия за защита от дискриминация взе участие в Международен форум на Европейската мрежа на органите по равнопоставеност /Еквинет/ и Европейската възрастова платформа. Тема на форума беше „Как да се справим с ейджизма и възрастовата дискриминация при възрастните хора“. Домакин беше Федералната антидискриминационна агенция.

Участници в двудневния форум бяха представители от всички страни, членове на Европейската мрежа на органите по равнопоставеност и Европейската възрастова платформа като Германия, Белгия, България, Австрия, Хърватска, Франция, Дания, Швеция, Македония, Сърбия, Словакия, Чехия и т.н.

Бяха презентирани проведени изследвания в областта на възрастовата дискриминация в Германия, Словакия и Сърбия. Изводите от които са наличието на дискриминация на възрастните хора в много области, не само при заетостта, а и при достъпа до стоки и услуги, здравеопазване, образование, социална сигурност и социална защита, достъпна архитектурна среда.

В работните групи беше обменен опит и добри практики по теми като : Ейджизъм и Заетост; Достъп до стоки и услуги с фокус върху финансовото обслужване и дигитализацията и влиянието им върху възрастните хора; Бедността, социалното включване и възрастните хора, включвайки социалната защита и социалната сигурност; Здраве и дългосрочна грижа.

В изказването си доц. Баки Хюсеинов отбеляза, че в Българската комисия за защита от дискриминация се констатира увеличаване на образуваните преписки за дискриминация по възрастов признак на пазара на труда, като често те са в комбинация с други признаци. Зам.-председателят на КЗД подчерта, че съгласно Закона за защита от дискриминация признаците са 19 на брои.

Акцент беше поставен върху необходимостта органите по равнопоставеност и неправителствените организации, представляващи интересите на възрастните хора да работят заедно на национално и регионално ниво, за да се постигне по-голяма ефективност в борбата с възрастовата дискриминация на всички нива.

Провеждането на кампании, съвместно с медиите, с цел повишаване на осведомеността относно правата на възрастните хора беше разгледано като ефективен механизъм за превенция и защита на правата им по най-добър начин.

Предвижда се продължаваща работа и засилване на сътрудничеството между органите по равнопоставеност и неправителствения сектор за провеждане на изследвания за възрастовата дискриминация и формиране на политики на международно, европейско и национално нива за справяне с ейджизма.

 

 
Bulgarian English French German Russian