Начало

Представители на Югозападен университет „Неофит Рилски“ и на академичната общност на Киргизката република посетиха КЗД

На 16.05.2019 г. в Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева, председател на КЗД, се срещна с д-р Ралица Войнова и Ивана Дякова от Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски". На срещата присъстваха Саида Нуралиева, Айпери Асълбекова и Айджан Джороева - представители на академичната общност на Киргизката република, които са на обучение в Правно-историческия факултет.

Ана Джумалиева разясни механизмите за защита от дискриминация и процедурата за производство пред КЗД. Гостите бяха запознати със спецификата в работата на Комисията като независим специализиран държавен орган, като беше обърнато внимание на нейната защитна, контролна и превантивна дейност. Бяха повдигнати въпроси, свързани с актуалните предизвикателства в областта на равното третиране и възможностите за защита. След срещата гостите посетиха открито заседание на КЗД.

 
Bulgarian English French German Russian