Начало

Студенти от УНСС на стаж в КЗД

В Комисията за защита от дискриминация се проведе обучение на студенти от специалност „Публична администрация“ на УНСС. Поводът е залегналият в учебния план на въпросната специалност преддипломен стаж на студентите за бакалавърска степен. Той трябва да бъде проведен в рамките на няколко дни в държавна институция. Обучението на студентите в КЗД ще бъде осъществено от членове на Комисията и от нейни служители, като ще обхваща както Закона за защита от дискриминация и спецификата в дейността на КЗД, така практика от производството пред Комисията чрез решаване на казуси. Студентите ще посетят и открити заседания на различни заседателни състави на КЗД.


 

 
Bulgarian English French German Russian