Начало

Представители на УНИЦЕФ на посещение в КЗД

На 18 април 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на посещение беше Пфени Какама, регионален съветник по достъп до правосъдие в УНИЦЕФ. Той бе придружен от Елена Атанасова, програмен директор Мониторинг права на детето, УНИЦЕФ – България, и Дани Колева, програмен директор Закрила на детето, УНИЦЕФ – България. Гостите бяха приети от Златина Дукова, член на КЗД, и Елка Божова, директор на дирекция „СПАП“ в КЗД.

Представителите на УНИЦЕФ бяха запознати със спецификата в работата на КЗД като независим специализиран държавен орган, бе обърнато внимание на защитната, контролната и  превантивната ѝ дейност.

Акцент в разговора бе достъпът до защита правата на деца и ролята на КЗД в тази посока.

След като бяха запознати обстойно с практиката на Комисията, с реализираните проекти и международната ѝ дейност, гостите изразиха желание за бъдещо съвместно сътрудничество за защита правата на човека независимо от неговата възраст.


 
Bulgarian English French German Russian