Начало

Среща в КЗД за повече толерантност

На 26 март 2019 г. в Комисията за защита от дискриминация се състоя среща между доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, със Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи и национален координатор за борба с антисемитизма, ксенофобията и езика на омразата, и доц. д-р Александър Оскар, председател на Обединение на евреите в България „Шалом”. Присъстваха членовете на Комисията Златина Дукова, Владимира Стоименова-Делийска и Наско Атанасов, както и представители на администрацията. Присъства и Роберт Джераси, председател на постоянната комисия за борба с антисемитизма към ОЕБ „Шалом”.

По време на срещата двамата гости запознаха присъстващите с дейността на националния координатор и съвместните действия с ОЕБ „Шалом” за противопоставяне на проявите на антисемитизъм и езика на омразата в България.

Отбелязани бяха много доброто сътрудничество между правителството на Република България, ОЕБ „Шалом” и Световния еврейски конгрес и подписаният между тях меморандум за сътрудничество за съвместна борба срещу тези грозни и несъвместими с добрите нрави явления в обществото.

Специално място бе отдадено на проведения Поход на толерантността в София, в който участваха и голяма група представители на КЗД.

Отбелязан бе и големият принос на КЗД и лично на нейния председател Ана Джумалиева в активната борба срещу всякакви форми на дискриминация, говор и престъпления на омраза, както и много доброто сътрудничество и участие в съвместни действия с МВнР и ОЕБ „Шалом”

Бяха разгледани възможности за бъдещи съвместни действия след приемането на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста, като бе изказана решителна воля за борба срещу всякакви форми на антисемитизъм и език на омраза в българското общество.

На зам.-министър Георг Георгиев и доц. д-р Александър Оскар бяха връчени от доц. д-р Ана Джумалиева почетни плакети на КЗД за тяхната роля в борбата с дискриминацията и чудесното сътрудничество в тази област с КЗД.

 
Bulgarian English French German Russian