Начало

Среща в КЗД с неправителствена организация от Германия

На 13 март в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе среща между доц. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията, и представители на „Бетхел“ – неправителствена организация от Германия, водена от Георг Кремер – изпълнителен директор.

Гостите бяха запознати със спецификата в работата на КЗД, с нейната превантивна дейност. Обърна се внимание на начина, по който може да бъде сезирана институцията, за това кой може да потърси помощта ѝ. Подчерта се, че ЗЗДискр. е един от най-добрите в ЕС. Обърна се внимание на санкциите, залегнали в закона. Акцентира се върху регионалните представители на Комисията и тяхната дейност в страната по оказване на помощ на жертвите на дискриминация.

Неправителствената организация „Бетхел“ полага грижи за стари хора, хора с увреждания, за деца със специални потребности, които имат нужда от социализация, и др.

Прие се идеята, че двете институции могат да работят съвместно по проекти, свързани с недискриминацията на уязвими групи.


 
Bulgarian English French German Russian