Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД участва в обучително посещение в САЩ по покана на Държавния департамент

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) взе участие в интензивно обучително посещение в САЩ по покана на Държавния департамент.

Участието се реализира по покана и с финансовата помощ на Държавния департамент на САЩ по програмата за лидерство на департманета за международни посещения. Организацията на обучителната програма се реализира съвместно с авторитетното Американско училище за продължаващо обучение и квалификации на дипломирани бакалаври „Graduate School USA“ във Вашингтон. В рамките на работната програма участие взеха всички членове на КЗД – Ана Джумалиева (председател), Баки Хюсеинов (зам.-председател), Владимира Стоименова, Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, София Йовчева, Наско Атанасов, Орлин Колев и Петър Кичашки, както и главният секретар на КЗД Надежда Йонкова.

Обучителното посещение се проведе в периода 09.10 - 20.10.2018, като участниците бяха ангажирани с поредица срещи, кръгли маси и семинари във Вашингтон (от 09.10 до 17.10.2018), Филаделфия (17.10.2018) и Ню Йорк (от 18.10 до 20.10.2018). Във Вашингтон членовете и главният секретар на КЗД се срещнаха в Graduate School USA с представители на ЛГБТ групата в Конгреса на САЩ, с представители на редица от най-авторитетните неправителствени организации в сферата на защитата правата на хората с увреждания, като Националния център за независим живот, Националната мрежа за правата на хората с увреждания и Американската асоциация на хората с увреждания. Във Вашингтон се проведоха и срещи с американската федерална Комисия за равни възможности в сферата на труда, Министерството на труда, Центъра за граждански права, Офиса за спазване на федералните договори, Администрацията по уврежданията към Министерството на здравето и човешките услуги. Участниците имаха възможност да обменят добри практики и с редица от най-влиятелните граждански организации във Вашингтон, като Американската асоциация за достъп, равенство и разнообразие, Правния комитет за законни граждански права, Националната организация за жените и др. Във Филаделфия членовете на българската делегация се запознаха с ръководството на една от най-активните неправителствени организации в сферата на правата на хората с увреждания – ADAPT. В Ню Йорк се проведоха срещи с Градската комисия за човешки права, Щатската комисия за човешки права, Центъра за независим живот – Ню Йорк, и Фонда за правна защита и образование.

По време на всички срещи бяха представени добрите практики на Комисията за защита от дискриминация, механизмите за нейното функциониране, както и дейностите й. Същевременно представителите на КЗД успяха да проучат множество добри практики и инициативи, които се прилагат на федерално, щатско и локално ниво в САЩ. Цялостното посещение значително спомогна за по-доброто разбиране на антидискриминационните политики и правните инструменти за защита на равенството в Съединените щати, както и доведе до популяризиране и разпространение на българската практика и опит в борбата срещу неравенството. Участниците получиха детайлна информация относно позитивните мерки и механизмите за закрила на равенството, които прилага федералното правителство на САЩ както в рамките на самото правителство, така и при сключването на договори с външни изпълнители. Бяха проучени и практиките по защита от дискриминация на градско и щатско ниво, както и механизмите за борба с неравенството в сферата на частния бизнес и свободната стопанска инициатива. Особен акцент бе поставен върху правата на хората с увреждания, като за американските участници във всички срещи на КЗД бе особено интересно да научат за кампанията „Достъпна България“, която българският антидискриминационен орган провежда.

Обучителното посещение на КЗД по покана на Държавния департамент на САЩ е уникално по своя вид и характер, тъй като е доста рядко срещана практика да се организира посещение за цял държавен орган. В случая поканата за целия 9-членен състав на КЗД, заедно с главния секретар на Комисията, показва високата оценка на Държавния департамент за работата на Комисията за защита от дискриминация. Нашата институция е благодарна на Посолството на САЩ в София, на Държавния департамент на САЩ и на Graduate School USA за предоставената възможност за пълноценно участие на българския антидискриминационен орган в програмата. Посещението бе изключително ценно за обмяна на добри практики и опит в сферата на равното третиране, но и послужи за представяне на българския опит и добър пример пред партньорите ни в САЩ.