Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Проведена пресконференция на КЗД по кампанията „Достъпна България“

На 2 октомври 2018 г. в комисията за защита от дискриминация (КЗД) се проведе пресконференция, на която медиите бяха запознати  с дейностите на КЗД по кампанията „Достъпна България“ и резултатите от извършените проверки.

Пресконференцията бе открита от Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД. Присъстваха членовете на КЗД Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, Владимира Стоименова, Петър Кичашки и Наско Атанасов. Пред медиите беше представен изготвен от работна група междинен доклад по кампанията „Достъпна България“.

Аудиторията бе запозната с приоритетите на тази кампания и тяхното изпълнение досега. Бе посочена статистика за проверките по градове и по обекти и за образуваните преписки.  Проверени са общо 538 обекта. От тях 60 са достъпни и ще бъдат включени в списъка на обекти, за които предстои сертифициране за достъпност. При останалите 478 проверени обекта е констатирано наличие на недостъпна среда и са образувани производства.

Направени обобщения и изводи, че недостъпната среда е общонационален проблем. Добавено бе още, че никога досега не е правена толкова масирана кампания, свързана с достъпността на средата.

Бе подчертано, че кампанията „Достъпна България“ е безсрочна, а нейната цел е да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. Очертаха се перспективите в работата по кампанията, като се посочи, че такива обобщения на дейностите на КЗД, свързани с недостъпната архитектурна среда, ще бъдат давани на всеки три месеца.

Към пресконференцията беше проявен подчертан медиен интерес.

Междинния доклад, представен на пресконференцията, можете на намерите тук.

 


 

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian