Начало

Експерт от Европейската комисия на работна среща в КЗД

На 20 септември 2018 г. на работна среща в Комисията за защита от дискриминация беше Уестърн Мейдъм, експерт в Европейската комисия, главна дирекция „Правосъдие и потребители“, отдел „Политики за недискриминация и координация по ромските въпроси“. Основните въпроси на отдела, в който работи, са в областта на политики за недискриминация и ромски въпроси. Гостът бе посрещнат от Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД.

Експертът бе запознат със спецификата в дейността на Комисията, с избора на нейните членове, с бюджета й, с нейните компетенции като независим орган. Подчерта се, че институцията е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация – чрез производството пред нея и чрез превантивната й дейност. Даде се акцент и върху регионални представители на КЗД, с които е уникална в Европа.

Уестърн Мейдъм е експерт по въпросите за ЛГБТИ лицата, затова на срещата прояви интерес към работата и правомощията на КЗД по признак сексуална ориентация, както и практиката по признак етнически принадлежност. Беше представена практиката на КЗД и взаимодействието й с граждански организации, активни в областта на правата на ЛГБТИ лицата. Разисквана бе и нуждата от подкрепа на задълбочена и стратегическа работа в партньорство с гражданските организации в областта на повишаване на осведомеността за прояви на дискриминация, тормоз, език на омраза и престъпления от омраза сред ЛГБТИ общността и сред мнозинството. Подчерта се необходимостта от стратегическа работа с ромската общност и с мнозинството, с преподаватели, с работодатели, за да се повишава информираността за неравно третиране.

Беше обсъдена също Препоръка на Европейската комисия от 22.06.2018 г. относно стандартите за органите за равнопоставеност.

Гостът сподели какви са приоритетите на Европейската комисия, както и стратегическите й интереси за финансиране.


 
Bulgarian English French German Russian