Начало

Ръководител на проект на Съвета на Европа на посещение в КЗД

 

На 12 юни 2018 г.  Изабела Михалаче, ръководител на проекта за осигуряване на достъп до правосъдие на ромските жени „Джъстром“ на Съвета на Европа, заедно с консултанта на проекта Диляна Гитева,  се срещнаха с Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Баки Хюсеинов – зам.-председателя на КЗД, и представител на международния отдел на Комисията, за да бъдат обсъдени възможности за сътрудничество и обмяна на опит между представляваните от тях институции.

Изабела Михалаче изрази желание за съвместни инициативи с Комисията за защита от дискриминация в сферата на недискриминацията и интеграцията на ромската общност в България, като подчерта приноса на Комисията в работата в тази област на национално и международно ниво.

Ана Джумалиева запозна гостите с ролята и правомощията на Комисията като единствен специализиран национален орган по равнопоставеност в страната. Акцент върху превантивната дейност на КЗД бе поставен от Баки Хюсеинов, като внимание бе обърнато на функциите на регионалните представители в тази дейност.

Обсъдени бяха конкретни възможности за съвместна работа, обмяна на опит и експертиза в областта на превенцията, повишаването на информираността и подобряване на институционалния капацитет на КЗД в следните направления: дискриминация в сферата на образованието и жилищното осигуряване, дискриминация срещу ромските жени, правата на децата в институциите и др.

Гостите посетиха залата за открити заседания от специализираното производство на Комисията.

 

 


 

 
Bulgarian English French German Russian