Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Национална конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“

 

На 8 юни 2018 г. в Икономическия университет – Варна, се проведе Национална конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“

Научният форум бе организиран от Катедра „Правни науки” при Икономическия университет – Варна, в партньорство с Комисията за защита от дискриминация и Института за държавата и правото при БАН.

Целта на научната проява е да предостави възможност за разискване на проблематиката, свързана със защитата срещу всички форми на дискриминация в отделни аспекти на социалния, гражданския и икономически живот. Тя е повод за среща на практици и учени от различни сфери на правното знание – правоприлагане и доктрина, които с идеите, възгледите и научните си достижения биха спомогнали за утвърждаване на неотмените и вечни ценности на всяко правово общество – защита и правна гаранция за недискриминационно и в пълнота упражняване на права и свободи.

Ана Джумалиева, председател на КЗД, изнесе пленарен доклад на тема „Създаване и утвърждаване на Комисията за защита от дискриминация в Република България. Перспективи за защита.“ и доклад „Оценка на съответствие на законодателството с антидискриминационните норми“;

Свои доклади изнесоха:

- Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД: „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“ и „Дискриминационни прояви спрямо ромите и политики за интеграция в сферата на образованието, заетостта     жилищната политика и здравеопазването.“;

- Владимира Стоименова, член на КЗД: „Престъплението „геноцид“ като най-тежка проявна форма на дискриминация“ и „Наказателноправно значение на понятието „дискриминационно престъпление“;

- Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД: „Политиката за равни възможности „заложник“ на словото на омразата“;

 

Свои доклади предоставиха:

- Орлин Колев, член на КЗД: „Правна същност на решенията на КЗД“;

- Петър Кичашки, член на КЗД: „Конституционното понятие за достойнство и закрилата от дискриминация“;

- Драгомир Кръстев, директор на дирекция СПАП в КЗД: „Риск от дискриминация при изпълнение на европейска заповед за арест“;

- Мила Видина, началник на отдел в КЗД: „Развитието на нови общи стандарти за органите за равнопоставеност – тенденции и перспективи“;

- Радослав Първанов, юрисконсулт в КЗД: „Лицата на дискриминацията“.

 

 

 

 

 

 

 


 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian