Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

КЗД на посещение във Варна в рамките на Национална кампания „Достъпна България“

 

На 7 юни 2018 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) посети Варна в рамките на своята Национална кампания за достъпна архитектурна среда „Достъпна България“.

Изграждането на достъпна архитектурна среда е ангажимент на българската държава и общините, законодателно уреден в редица нормативни актове, като: Конвенция за правата на хората с увреждания, Закон за защита от дискриминация, Закон за устройство на територията, Закон за интеграция на хората с увреждания, Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хората с увреждания.

По дейностите, свързани с кампанията, КЗД активно провежда в столицата и страната изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да покаже добрите практики, както и да даде задължителни предписания там, където е необходимо. След направени от експерти на КЗД в цялата страна обстойни проверки през април 2018 бяха съставени констативни протоколи за нарушения съобразно критериите на кампанията „Достъпна България“. Въз основа на тези протоколи в Комисията са образувани 130 нови преписки.

В изпълнение на правомощията си като независим държавен орган КЗД започва серия от посещения в различни региони на страната, на които ще се срещне с ръководители на институциите – регионални и местни, за да бъде даден акцент върху проблема и да се работи за постепенното му решаване.

Такова посещение бе направено във Варна, където в сградата на Областната администрация представители на Комисията за защита от дискриминация  се срещнаха с областния управител Стоян Пасев, ръководители и представители на регионални и местни институции, на местната общественост и медиите. Всички тях КЗД запозна както с целите и критериите на Националната кампания „Достъпна България“, така и с функциите и правомощията на КЗД.


 


 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian