Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Продължи посещението в КЗД на Иракската върховна комисия за права на човека

 

Днес, 05.06.2018 г., в Комисията за защита от дискриминация продължи посещението на делегацията на Иракската върховна комисия за права на човека, начело с Али Зайналбден, комисар по въпросите на равенството и недискриминацията.

В днешния ден гостите присъстваха на открити заседания по преписки в КЗД. Проявеният интерес от тяхна страна продължи с поставени въпроси към заседателния състав, свързани както с конкретните преписки, така и със спецификата в производството пред българската институция по равнопоставеност. Те подчертаха, че са впечатлени от професионализма на членовете на състава, от многообхватната дейност, правомощията и широките компетенции на Комисията за защита от дискриминация.