Начало

КЗД ВРЪЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРАСНО СЕЛО“

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) реализира своята Националната кампания за достъпна архитектурна среда „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. В рамките на кампанията Комисията възнамерява да проведе изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат дадени задължителни предписания там, където е необходимо.

След направена предварителна проверка, на 30 април 2018 г. Ана Джумалиева, председател на КЗД, връчи на Стефан Стефанов, директор на Общински културен институт – Дом на културата „Красно село“ – София, сертификат за достъпност на сградата на института съобразно целите и критериите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“.

Посещението бе използвано и за да се запознаят присъстващите с кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“, както и с функциите правомощията на Комисията за защита от дискриминация.

Присъстваха още от страна на КЗД Баки Хюсеинов, зам.-председател, Златина Дукова и Наско Атанасов, членове, както и Калин Николов, зам.-кмет на район „Красно село“.

Комплимент към присъстващите бе музикалният поздрав от камерния ансамбъл „Софийски солисти”.