Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Посещение на КЗД в Ловеч

 

 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) реализира своята Национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“. В рамките на кампанията Комисията възнамерява да проведе изследване на достъпността на градската инфраструктура и публичните обекти, за да бъдат показани добрите практики, както и да бъдат установени нередности.

В изпълнение на правомощията си като независим държавен орган по равнопоставеност КЗД започва серия от посещения в страната, на които да се срещне с ръководители на органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление, да се акцентира върху проблема и да се стартира процес на постепенното му решаване.

След като бе извършена необходимата обстойна проверка от Комисията за защита от дискриминация, на 26 април 2018 г. на работна среща в Областната администрация в Ловеч Ана Джумалиева, председател на КЗД, връчи на областния управител Георги Терзийски сертификат за достъпност на сградата на Областната администрация съобразно целите и критериите на Националната кампания „ДОСТЪПНА БЪЛГАРИЯ“.

Георги Терзийски благодари за признанието, като подчерта, че отношението към хората с увреждания е показател за административна и корпоративна култура и като областен управител е спокоен, че въпросът с достъпността на сградата на Областна администрация е решен преди години.

Посещението бе използвано и за да се запознаят присъстващите с функциите и правомощията на Комисията, както и със статистика относно постъпилите в КЗД оплаквания от Ловеч и региона.

От страна на КЗД присъстваха още Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, както и членовете на Комисията Владимира Стоименова, Златина Дукова, София Йовчева, Наско Атанасов и Петър Кичашки.