Начало

Комисията за защита от дискриминация – домакин на европейски форум „Насилието срещу жените и насилието, основано на пола“

 

 

На 11 април 2018 г. представители на Европейската мрежа на органите за равенство (ЕКВИНЕТ) бяха на посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за провеждане на работна среща. Работната група на Еквинет за равенство на половете, освен представителите на България - Златина Дукова – член на КЗД, и експерт на КЗД от отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“, включва представители на органите за равенство на Португалия, Австрия, Норвегия, Белгия, Малта, Сърбия, Словакия, Естония, Литва, Словения, Албания и Полша. Работната група проведе своето заседание под домакинството на България по инициатива на ЕКВИНЕТ.

На 11 април се проведе специална среща на тема: „Насилието срещу жените и насилието, основано на пола“. Ана Джумалиева, председател на КЗД, запозна гостите с работата на КЗД.

Целта на този специализиран експертен форум бе да създаде възможност за:

- обсъждане и информиране за текуща работа на органите по равнопоставеност с мандат да защитават жертви на домашно насилие и да работят по въпросите на темата, да споделят конкретни практики и да информират участниците за потенциални бъдещи съвместни дейности;

Златина Дукова – член на работната група по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете, беше първият говорител.

Организаторите от Еквинет и участниците споделиха и конкретни текущи инициативи и начини за борба с насилието срещу жените и насилието, основано на пола. От България участие взе Ирина Иванова, представител на МТСП, която говори за приоритетите на Българското председателство по въпросите на равнопоставеността на половете, по-конкретно за темата „Жените в дигиталният свят“. Тя представи и проекта „Заедно срещу насилието“ (2018-2019).

Друга сесия беше посветена на Директивата за правата на жертвите, като конкретно експерт от Полския орган по равнопоставеност представи анализ по полов признак на Директивата и правното основание за участието на органите по въпросите на равенството в подкрепа за прилагането й.

Представена беше и концепция на предстоящо публично събитие по темата за тормоз и сексуален тормоз.

Работният ден приключи със сериозна дискусия по темата „Насилието като форма на дискриминация“. Обсъждаха се различните дефиниции и концепции на национално ниво, разликата между престъпления от омраза и насилие, основано на защитеният признак „пол“.