Начало

Среща в КЗД със създател на иновативно мобилно приложение за достъпна градска среда

 

На 30.03.2018 г. се състоя среща между Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Петър Кичашки, член на КЗД, с Мат Маккан, ирландски социален предприемач (създател на иновативното мобилно приложение и електронна страница за картографиране на достъпна градска среда „Аксес Ърд“), и Аланна Рафел, представител на „Аксес Ърд“ – САЩ. Целта на срещата бе да се обсъдят възможности за сътрудничество и обмяна на опит във връзка с гарантиране на по-голяма достъпност на средата за хора с различни видове увреждания в България, включително и в рамките на откритата през декември 2017 г. Национална кампания „Достъпна България.“

Баки Хюсеинов запозна гостите с устройството и дейността на българския орган за равнопоставеност, като обърна особено внимание на широките правомощия на Комисията в областта на превенцията на дискриминация, включително и чрез извършване на обучения на служители на държавни органи и органи на местната власт, представители на медиите, магистрати и образователни институции. Петър Кичашки разказа за една от най-новите дейности на КЗД в областта на превенцията – кампанията „Достъпна България“, в която чрез система от награди и санкции се цели трайно и устойчиво осигуряване на широка достъпност на средата в България.

В тази връзка Мат Маккан разясни, че една от ключовите цели на „Аксес Ърд“ е именно обучаване на широката общественост какво представлява достъпността по отношение на градската среда, с цел промяна на общественото отношение и нагласи относно достъпната среда. Аланна Рафел разказа, че е провела обучения за потенциални потребители на приложението „Аксес Ърд“ в град Филаделфия, САЩ, както и че работи с театри и музеи във Филаделфия във връзка с осигуряване на достъпност на програмите им за хора в различни увреждания, като деца с аутизъм, слепи лица, глухонеми лица и др.

 

 

 
Bulgarian English French German Russian