Начало

 

Д-Р ОРЛИН КОЛЕВ

ЧЛЕН НА КЗД


Магистър по право, доктор по конституционно право с дисертационен труд „Право на политическо сдружаване в Република България“. Научната и преподавателската му дейност започва от октомври 2006 г. като асистент по конституционно право в Академията на МВР. От май 2009 г. е асистент по конституционно право в катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където продължава да преподава като главен асистент. Води лекционни курсове: Основни права на човека и тяхната защита, Конституционно право на Република България, Конституционнен контрол, Организация на правозащитните институции, Избирателни системи и процедури. Участвал и изнасял доклади в редица национални и международни работни групи, конференции и симпозиуми по въпросите на защитата правата на човека, правовата държава и върховенството на правото. През 2015 г. участвал в експертна работна група към Народното събрание на Р България, изготвила конституционните промени в съдебната власт , а през 2010 г. в експертна работна група към Народното събрание на Р България по изготвяне и приемане на Изборния кодекс.

 
Bulgarian English French German Russian