Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

 

 

 

ДОЦ. Д-Р АНА ДЖУМАЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗД

 


Магистър по право. Доктор и доцент по научна специалност Международно частно право. Преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Член на Съюза на учените – клон Варна, член на Комисията за работа с младите учени към Съюза на учените в България. Член на Научния съвет при Института по морско право и логистика към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Придобити умения по медиация. Сертификат от обучение по „Модул комуникативна култура”. Участие при изготвянето и подписването на „Академични стандарти за организацията на дейността на правните клиники в българските юридически факултети”. Над 30 научни публикации в областта на Международното право. Издадена монография „Договор за наем на кораб”. От януари 2010 г. до юли 2012 г. е регионален представител за област Варна на Комисията за защита от дискриминация.
 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian