Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

 

 

 

ИНЖ. САБРИЕ САПУНДЖИЕВА

ЧЛЕН НА КЗД

 


Магистър по право, инженер по вътрешна архитектура и мебелно производство.Била е: съветник на зам.-председателя на ПГ на ДПС - 2014-2017 г.; зам.- министър на правосъдието – 2013-2014 г.; член на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси – 2011-2013 г.; експерт към ПГ на ДПС – 2010-2011 г.; член на Надзорния съвет на НОИ – 2007-2009 г.; зам.-министър на правосъдието - 2005-2009 г.; член, секретар, зам.-председател на ЦИК – 2003-2013 г.; секретар на Президента по юридическите въпроси – 2002-2005 г.; адвокат; главен технолог и началник на производство в Дървопреработващ завод; директор на Младежкия дом в Якоруда. Притежава опит и умения в сферата на: нормотворчеството, европейските проекти и проекти със Световната банка, административното и гражданското правораздаване, изборното законодателство и провеждане на избори, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, кадастъра, имотния и търговския регистри, частното съдебно изпълнение.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian