Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

 

 

 

Д-Р ВЛАДИМИРА СТОИМЕНОВА-ДЕЛИЙСКА

ЧЛЕН НА КЗД

 


Бакалавър и магистър по публична администрация, специализация - „териториална администрация“.Магистър по право с юридическа правоспособност; доктор по Наказателно право с дисертационен труд „Престъпления с дискриминационни подбуди според българското наказателно право“.Работила е като юрисконсулт в периода 2009-2013 г.; от 2012 г. е преподавател по наказателно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.Член на Съюза на учените в България.Участвала е с лекции и доклади в редица семинари и конференции на местно и международно равнище в областта на защита правата на човека и недопускане на дискриминация. Преминала е обучение по управление на проекти.Автор е на публикации, свързани с проблеми относно дискриминацията, престъпленията с дискриминационни подбуди и наказанието „доживотен затвор без замяна“.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian