Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Комисия за Защита от Дискриминация

Решение 241/28.04.2022 г. по преписка 531/2020 г.

Кристина Миткова Дамянова, чрез адв. Ирена Александрова

 

Решение 68/25.01.2022 г. по преписка 426/2020 г.

Евгений Колбин

 

Решение 66/25.01.2022 г. по преписка 483/2020 г.

Сергей Василев - управител на "Велес Транс" ЕООД

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian