Комисия за защита от дискриминация

НачалоСъобщения по чл.61,ал.3 от АПК

Комисия за Защита от Дискриминация

Решение 400/08.08.2022 г. по преписка 571/2020 г.

Светлана Недева, учител в ДГ №178 "Сребърно копитце"

 

Решение 384/04.07.2022 г. по преписка 49/2021 г.

Десислава Кънева

 

Решение 380/30.06.2022 г. по преписка 47/2018 г.

Иван Русев и Ива Иванова

 

Решение 357/23.06.2022 г. по преписка 51/2021 г.

Красимир Фазлийски

 

Решение 344/16.06.2022 г. по преписка 87/2021 г.

Емилиян Асенов, чрез адв.Даниела Михайлова Михайлова САК

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian