Комисия за защита от дискриминация

Начало

Съобщение

Поради заболяване на членове на Комисия за защита от дискриминация насрочените открити заседания по преписки в периода от 26.01.2022 г. до 04.02.2022 г. вкл. се отлагат. Същите ще бъдат служебно пренасрочени, като за новите дати страните ще бъдат уведомени писмено.

 

Днес Комисията за защита от дискриминация се самосезира по следните казуси

 

продължава>
 

Съобщение

Поради извършване на дезинфекция в сградата на КЗД, във връзка с преодоляване разпространението на COVID-19, Комисията за защита от дискриминация няма да работи присъствено от 14:00 ч. на 30.12.2021 г. до 17:30 ч. на 31.12.2021 г.

Благодарим за проявеното разбиране.

 

 

10 декември - Международен ден за правата на човека

 

продължава>
 
Bulgarian English French German Russian