Начало

Съобщение

 

Поради извършване на дезинфекция в сградата на КЗД във връзка с преодоляване разпространението на COVID-19 на 15.05.2020 г. във времевия период 14.00-17.30 ч. Комисията преустановява обслужването на гише на граждани.

Благодарим за проявеното разбиране.

 

 

Съобщение

 

Считано от 14.05.2020 г. Комисията за защита от дискриминация започва разглеждането на преписки в открити заседания, съгласно график качен на онлайн страницата.

Възобновява се приемането на граждани в регионалните представителства на Комисията за защита от дискриминация.

 

 


 

 

Заповед №36

 

Заповед №35

 
Bulgarian English French German Russian