Комисия за защита от дискриминация

Начало

Съобщение

Поради извършване на дезинфекция в сградата на КЗД, във връзка с преодоляване разпространението на COVID-19, Комисията за защита от дискриминация няма да работи присъствено от 14:00 ч. на 30.12.2021 г. до 17:30 ч. на 31.12.2021 г.

Благодарим за проявеното разбиране.

 

 

10 декември - Международен ден за правата на човека

 

продължава>
 

Съобщение

Поради извършване на дезинфекция в сградата на КЗД, във връзка с преодоляване разпространението на COVID-19, на 03.12.2021 г. във времевия период 16.00 ч. - 17.30 ч. се преустановява обслужването на граждани на гише.

Благодарим за проявеното разбиране.

 

3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Преди четири години на тази дата КЗД започна Националната кампания „Достъпна България“

 

продължава>
 

Съобщение

КЗД съобщава, че срокът на действие на Заповед №50 от 29.10.2021 г. е удължен. По тази причина насрочените открити заседания по преписки в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. няма да се проведат. Същите ще бъдат служебно пренасрочени, като за новите дати страните ще бъдат уведомени писмено.


Заповед №56/18.11.2021 г.

 

Още статии...

Bulgarian English French German Russian