Начало

КЗД се самосезира по случая с агресията спрямо деца в център за деца и младежи с увреждания

 

На 23 януари 2017 г. на заседание на деветчленния състав на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе взето решение КЗД да се самосезира по случая с агресията спрямо деца в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Хризантема” в Община Габрово. Решението е взето по доклад на Баки Хюсеинов, зам.-председател на Комисията. Повод за доклада са излъчените в медийното пространство репортажи с кадри от насилие – вербално и  физическо, спрямо децата от страна на служителки, работещи в Центъра.

Вносителят на доклада Баки Хюсеинов подчертава, че в практиката по приложението на Закона за защита от дискриминация е утвърдено разбирането, че вербалното и физическото насилие накърняват достойнството на потърпевшите и създават за тях унизителна, обидна и застрашителна среда. Затова той смята, че излъчените репортажи съдържат данни за осъществен тормоз по смисъла на параграф 1, точка 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от дискриминация. Предлага да бъде образувано производство по казуса пред Комисията за защита от дискриминация, в което да се установят нарушителите и да бъдат наложените предвидените в Закона за защита от дискриминация санкции и принудителни административни мерки.

 
Bulgarian English French German Russian