Начало

В международния ден на толерантността КЗД участва във форум на ОССЕ за престъпленията от омраза

 

 

На 16 и 17 ноември 2017 г. д-р  Владимира Стоименова, член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), и Маряна Борисова, служител в КЗД, участваха в  международен форум, организиран от Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), посветен на темата за престъпления от омраза. Всяка година, след получаване на мандат за работа по противодействие на нетолерантността и дискриминацията,  на този ден ОССЕ създава възможност за всички  57 държави членки да участват и споделят напредъка по противодействието на престъпленията от омраза. Представената информация касае подобряването на събиране на данни за подбудите и престъпните актове, основани на омраза към различните, и анализирането на  тези данни.  ОССЕ обръща сериозно внимание на престъпленията, основани и подтикнати от омраза, тъй като те са сред най-сериозните прояви на нетолерантност.  Съветът на министрите на ОССЕ многократно е потвърждавал, че заплахите от омраза, основана на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, антициганизъм и основана на признак религия, пол, сексуална ориентация и увреждане, представляват заплаха за сигурността на лицата и за социалното включване на всички граждани. Признава се и възможността сериозният потенциал на проявата на омраза да води до конфликти и насилие в по-широк мащаб.  Всяка държава членка има функционираща национална точка за контакт по  престъпленията от омраза (НТК), която тясно си сътрудничи с ОССЕ по въпросите за нетолератността и нейните крайни форми на проява.

Комисията за защита от дискриминация изпълнява тази функция за Република България. Като НТК КЗД всяка година докладва данни за престъпления от омраза на Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ. Органите, отговорни за събиране на статистически данни по престъпленията в България, са Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, Върховен касационен съд, Висшия съдебен съвет и Националният статистически институт. Представители на граждански организации и религиозни съюзи също имат възможност да докладват данни за случаи на престъпления от омраза, подбуждане към омраза и дискриминация. За 2016 г., събраните и анализираните  статистически данни за престъпления от омраза от Република България сочат намален брой регистрирани инциденти и разследвани случаи в сравнение с 2015 г. Българското законодателство е взело предвид някои дискриминационни подбуди, като раса, етнос, религия и политическа принадлежност, но остава трудността  за посочване на прецизни данни относно престъпните състави, посочени в НК като квалифицирани такива, където са включени и други мотиви. Например чл. 131, ал.1. т. 12 от НК – причиняване на телесна повреда по хулигански, расистки и ксенофобски подбуди, като статистическите данни в МВР и ВКП не отчитат поотделно мотивите по дадено престъпление.

Фокусът на тазгодишната конференция беше поставен върху жертвите  на престъпленията от омраза и формите на подкрепа и помощ от държавата за тях, както и ролята на съдебната система в адресирането на проява на омраза.  Освен националните точки за контакт, участие взеха и представители на постоянните мисии към ОССЕ във Виена. По време на форума представителите на Република България д-р Владимира Стоименова, Маряна Борисова и Ваня Андреева, съветник в постоянната мисия на Република България към ООН, ОССЕ и други международни институции във Виена се срещнаха със служители на ОССЕ и обсъдиха конкретно развитието на мерките, предвидени от ОССЕ за реализация в България.

 

За 2018 г. в Република България предстоят поредица от обучения на служители от системата на полицията и прокуратурата, както и оценка на нуждите  за по-ефективно противодействие на антисемитизъм. По този повод  през декември 2017 г. на посещение  в Република България идва директорът на дирекция „Нетолерантност и дискриминация“ от ОССЕ. Предвидена е работна среща с Комисията за защита от дискриминация за обсъждане на бъдещи съвместни дейности относно престъпленията от омраза и други форми на нетолерантност.

 

 
Bulgarian English French German Russian