Начало

Посланикът на Република Косово на посещение в КЗД

 

На 27.06.2017 г. Н. Пр. г-н Шпенд Калаба – извънреден и пълномощен посланик на Република Косово в България, посети Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Той се срещна с председателя г-жа Ана Джумалиева и заместник-председателя г-н Баки Хюсеинов.

В разговора Ана Джумалиева отбеляза, че Комисията за защита от дискриминация е утвърдила своето място като орган с установени от закона широки правомощия за максимална защита от дискриминация – чрез производството пред Комисията по реда на Закона за защита от дискриминация. Тя обърна внимание на това, че КЗД като орган с квазисъдебни функции е призната като добър модел на орган за равенство и на европейско ниво.

Баки Хюсеинов запозна госта с превантивната дейност на Комисията. Бяха дадени примери от практиката на заседателните състави по различни признаци.

От своя страна Н.Пр. г-н Шпенд Калаба поднесе информация относно ролята на защита на правата на човека и борбата с дискриминацията в Република Косово и посочи компетентните независи държавни органи и неправителствени организации, които имат за задача да гарантират равното третиране. Той обърна внимание, че подобно на България косовските граждани най-често са подложени на  дискриминация на работното място, както и че не са редки случаите на санкциониране на медии, които подбуждат към дискриминация.
 
Bulgarian English French German Russian