Начало

КЗД организира и проведе пресконференция

 

 

На 23 юни 2017 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) организира пресконференция за представянето проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“, който КЗД изпълнява. Общата цел на проекта е да се повиши капацитетът на Комисията за защита от дискриминация и нейните регионални представители и да се повиши ефектът от дейностите ѝ по превенция, установяване и предотвратяване на дискриминацията за рискови групи и общности.

На присъстващите на пресконференцията медии бе представена информация за дейността на Комисията в рамките на проекта досега.

Интерес предизвикаха резултатите от направеното по проекта национално представителното изследване, както и основните изводи и обобщения в него за идентифицираните рискови групи и общности, подложени на дискриминация или застрашени от нея. Бе отговорено на редица въпроси, свързани с оплакванията в КЗД на представители на тези уязвими групи.

На журналистите бяха предоставени за ползване редица материали, обобщаващи работата по проекта.

 


 

 
Bulgarian English French German Russian