Начало

Работно посещение в КЗД на делегация от Република Ирак

 

 

На 13 юни 2017 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше домакин на работна среща с цел обмяна на опит и повишаване на информираността за правната рамка и практическия механизъм за защита от дискриминация в Република България. 15 гости от Република Ирак – народни представители и представители на неправителствени организации, са на работно посещение в Република България за няколко дни и първата от поредицата работни срещи се осъществи в седалището на КЗД.

Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов запознаха гостите с дейността Комисията като специализиран независим орган,  както и с нейните правомощията по силата на Закона за защита от дискриминация, със специфика ѝ като квазисъдебен орган.

Гостите проявиха сериозен интерес и поставиха множеството въпроси, свързани със създаването, функциите и независимостта на специализирания орган по равнопоставеност в България.

Гостите посетиха редовно открито заседание на пети специализиран заседателен състав на КЗД. След заседанието бе предоставена възможност на гостите за още въпроси както във връзка със самото заседание, така и за работата на КЗД като цяло. 
Bulgarian English French German Russian