Начало

Посещение на представители на ЕКВИНЕТ в КЗД

 

 

На 31 май 2017 г. представители на Европейската мрежа на органите за равенство (ЕКВИНЕТ) посетиха Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за работна среща. Посещението бе осъществено по инициатива на работна група (клъстер) на ЕКВИНЕТ, която има за цел да изработи документ за дейността на квазисъдебните органи в Европа, както и да представи добри практики от дейността на тези органи.

В първия панел на срещата Ана Джумалиева запозна гостите с работата на Комисията се спря на характеристики и функции на българския орган по равнопоставеност. След това гостите посетиха две открити заседания по преписки в КЗД, като след всяко заседание поставяха поредица от въпроси, свързани с производството пред институцията, с нейните правомощия, с превенцията.

Посещението завърши със заседание на работната група, като се търсеха отговори, свързани със спецификите в работата на Комисията.

В изказаните мнения по време на работната среща членовете на клъстера единодушно подчертаха, че са впечатлени от дейността на Комисията. Тези свои впечатления те ще отразят писмено в три-четири пункта в последващ етап.

 

Следващото посещение на клъстера е в Унгария.