Начало

Студенти от ЮЗУ на посещение в КЗД

 

Студенти от Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ посетиха Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Те бяха запознати от Ана Джумалиева - председател на КЗД, със спецификата в производството пред Комисията и с нейната превантивна дейност. Посетиха и заседание в зала.

 

 

 

 
Bulgarian English French German Russian