Начало

Проведен семинар от КЗД и посолството на САЩ

На 14-16 март 2017 г. в София Комисията за защита от дискриминация и посолството на САЩ в Република България в партньорство организираха семинар на тема: „Защита на свободата на вероизповедание и борба с дискриминацията и насилието по признаци религия и убеждения“. Съдържанието на семинара се основава на Резолюция 16/18 на Съвета по правата на човека на ООН, която дава насоки за борба с религиозната нетолерантност и дискриминация.  Екип от експерти от американските департаменти на правосъдието и вътрешната сигурност и техни колеги от българска страна изнесоха лекции и  проведоха практически занимания, даващи възможност за изучаване на добрите практики, които водят до постигане на общите цели в борбата с непоносимостта и дискриминацията по признаците религия и убеждения, без да се ограничава свободата на изразяване или изповедание.

Лекторите в своите презентации направиха преглед на вътрешното законодателство и на историята на двете страни, свързани със свободата на вероизповедание и гражданските права, на начина за гарантиране на религиозната свобода в рамките на държавните служби за сигурност, на защитата от религиозната дискриминация в сферата на образованието, заетостта и строежа на храмове, на ангажираността на религиозните общности като модел за ефективна реформа на политиката, на наказателните  закони и защитата на гражданските права, на религиозната дискриминация и престъпленията от омраза, на изграждането на НПО-коалиции и защита на правото на свобода на вероизповеданието, на модели за добро управление и постигане на разбирателство.

В края на всеки от дните се провеждаха упражнения, като участниците биваха разделяни по групи, като работеха съвместно по определени теми:

1. Дискусия на хипотези

Участниците се разделят на групи от около 8-10 души. Групите обсъждат по какъв начин ще се приложи законът в САЩ и в България в редица хипотетични случаи. Всяка група обсъжда няколко хипотези за около 45 минути, след което всички участници се събират, за да представят анализ на проблемите.

2. Роли в борбата с религиозната дискриминация, нетолерантността и престъпленията от омраза.

В това упражнение участниците са разделят на групи по категории (напр. НПО, държавни служители, правоприлагащи органи и пр.). Групите обсъждат какво могат да направят различните държавни и обществени организации, за да се борят с дискриминацията и нетолерантността. Групите се събират пленарно и представят препоръки.

3. Следване на принципи при конфликт.

Този сегмент представлява модерирана дискусия на сложни, нюансирани хипотетични случаи, които засягат ситуации, при които религиозната свобода влиза в противоречие с друг важен принцип. Всяка група от по 8-10 участници има собствен модератор и обсъжда 2-3 различни хипотези в продължение на 45 минути. След това анализът се обсъжда пленарно.

След всеки панел следваха въпроси, дискусии, изложения на собствен опит по темата, констатации, обобщения и оценки.

 

Категорична бе констатацията на всички за полезността на семинара, за оценъчния факт, че всеки от участниците е обогатил познанията си по темата, убеден в необходимостта от провеждането на подобни форуми.

 

 
Bulgarian English French German Russian